Al llarg de la segona setmana del mes d’octubre hem realitzat diferents activitats per celebrar la festa del 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana.

   

En l’etapa d’ Infantil, els més petits de han celebrat aquest dia contant la història del Jaume I, coneixent senzilles dades de la nostra història i laMocadoràutilitzant elteatret. I després, el més divertit! Hem creat la nostra pròpiaMocadorà. Amb fondant de colors hem fetfruites,tambéhem fet la bosseta i hem ficat les fruites dins.Tots estaven molt emocionats per portar-les a casa i poder compartir-les amb les seues famílies 

  En letapa de Primària  realitzaren dues activitats relacionades amb aquest dia tan especial per als valencians. 

Primer, hem fet una mocadorà com els més xicotets:  Els alumnes, des de primer fins a sisè de Primària, han realitzat l’activitat els dies previs a la festivitat. 

Per començar, els mestres de valencià els han mostrat uns vídeos en els quals han vist el procés d’elaboració d’aquest dolç típic de la nostra terra; a continuació s’ha parlat dels ingredients necessaris i els han motivat per a fer l’activitat. 

 

Seguidament, hem tingut una sessió de valencià molt especial, a la qual tots els xiquets han participat fent la mescla, afegint-hi els colorants i modelant la massa. Els alumnes venien molt il·lusionats i han gaudit moltíssim. 

Per a finalitzar, han ficat les fruitetes dins d’una bosseta i han escrit el seu nom a la senyera.  

A més a més, el dimarts al matí, hem realitzat una senyera valenciana gegantina! 

Tot el conjunt d’alumnes i professors de primària ens hem ajuntat al pati, a la pista de gespa. Els xiquets vestien camisetes blaves, roges i grogues, i els hem agrupat en fileres, formant la senyera valenciana. 

En l’etapa de Secundària hem treballat diferents activitats segons el curs en què es troba l’alumnat. 

L’alumnat de 1r i 2n de l’ESO han hagut de dibuixar en cartolines els símbols de la Comunitat Valenciana: l’escut de la senyera, el símbol que el Rei Jaume I porta al cap, el castell i el mapa de la Comunitat Valenciana: 

 

L’alumnat de 3r de l’ESO ha treballat amb unes vinyetes relacionades amb la història del Rei Jaume I i la reconquesta. L’objectiu era completar l’auca i les vinyetes amb dibuixos fets per ells. 

 

 

En el cas de l’alumnat de 4rt de l’ESO la feina consistia en calcar les imatges que venen a continuació en cartró per tal de formar un photocall dirigit als més menuts de l’escola per a que pogueren fer-se fotos amb ells. 

        

 

Tot l’alumnat de l’etapa, al marge de les activitats anomenades, han visualitzat en l’aula el vídeo titulat Nosaltres, els valencians, on han pogut entendre el caràcter i la identitat de la nostra comunitat:  https://www.youtube.com/watch?v=SnvJZ0rzUUc 

 

 

A secundària, en l’etapa de l’ESO, els alumnes, tras la projecció d’un video on s’explicava la festivitat del 9 d’octubre, han demostrat la seua creativitat fent els cartells que decoraren la nostra recepción del col·legi. A més, van fer un “photocall” per què els més xicotets pugueren ficar les seues caretes dins de dos dibuixos de personatges relatcionats amb aquesta festivitat per traure’s una foto divertida. 

 

 

Celebramos el 9 d’octubre: 

A lo largo de la segunda semana del mes de octubre hemos realizado diferentes actividades para celebrar la fiesta del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. A continuación, veremos en cada etapa cuáles hemos hecho: 

 

En la etapa de Infantil, los pequeños del colegio han celebrado este día contando la historia de Jaume I, conociendo sencillos datos de nuestra historia y la Mocadorà utilizando el teatro. Y, después, ¡lo más divertido! Hemos creado nuestra propia Mocadorà. Con fondant de colores hemos hecho frutas, también hemos realizado la bolsita y hemos puesto las frutas dentro. Todos estaban muy emocionados por llevárselas a casa y poder compartirlas con sus familias. 

 

En la etapa de Primaria realizaron dos actividades relacionades con este día tan especial para los valencianos. 

Primero, hemos hecho una mocadorà como los menores del cole: los alumnos, desde primero hasta sexto de Primaria, han realizado  la actividad los días previos a la festividad. 

Para comenzar, los maestros de valenciano les han enseñado unos vídeos en los que han visto el proceso de elaboración de este dulce típico de nuestra tierra; a continuación, se ha hablado de los ingredientes necesarios y los han motivado para hacer la actividad. 

Seguidamente, hemos tenido una sesión de valenciano muy especial, en la cual,todos los ninos han participado haciendo la mezcla, añadiendo los colorantes y modelando la masa. Los alumnos venían muy ilusionados y han disfrutado muchísimo. 

Para finalizar, han introducido las frutas en una bolsita y han escrito su nombre en la señera 

Además, el martes por la mañana realizamos ¡una señera valenciana gigantesca! 

Todo el conjunto de alumnos y professores de primaria nos hemos juntado en el patio, en la pista de césped. Los ninos vestían camisetas azules, rojas y amarillas. Los hemos agrupado en filas formando la señera valenciana. 

 

 

En la etapa de Secundaria hemos trabajado diferentes actividades dependiendo del curso en el que estaba cada alumno: 

El alumnado de 1º y 2º de ESO ha dibujado en cartulinas los símbolos de la Comunidad Valenciana: el escudo de la señera, el símbolo que el rey Jaume I llevaba en el casco, el castillo y el mapa de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

El alumnado de 3º de ESO ha trabajado con unas viñetas relacionadas con la historia del rey Jaume I y la reconquista. El objetivo era completar un cómic y las viñetas con dibujos hechos por ellos. 

 

 

En el caso del alumnado de 4º de ESO el trabajo consistía en calcar las imágenes que vienen a continuación en cartón para formar un photocall dirigido a los pequeños de la escuela para que pudieran hacerse fotos con ellos. 

        

 

Todo el alumnado de la etapa, al margen de las actividades mencionadas, ha visto en clase el vídeo titulado Nosaltres, els valencians, donde han podido entender el carácter y la identidad de nuestra comunidad: https://www.youtube.com/watch?v=SnvJZ0rzUUc