Fomentant el consum responsable

L’escola és un lloc fonamental per a promoure l’acció davant el canvi climàtic. És per això que tractem de desenvolupar entre els nostres alumnes la consciència necessària per a consumir els recursos de manera responsable.

Una de les iniciatives que hem realitzat enguany, és la divulgativa, que han realitzat tots els alumnes de 4t de primària en les sessions de Llengua valenciana per als companys més menuts de l’etapa. Inicialment, els grups  feren una recerca d’informació, per  comprendre millor com afecta al medi ambient la manera en que la nostra societat està acostumada a consumir. Una vegada es feren a la idea del gran impacte que els essers humans tenim al medi ambient, decidiren dissenyar distints cartells informatius sobre la importància d’aplicar la norma de les 3R, i canviar els hàbits de consum. Els xiquets treballaren de forma cooperativa, fent ús de distints recursos digitals, creant cartells que hem penjat a la nostra escola, i que ens  ajudaran a recordar la seua importància.

Aleshores, l’últim pas ha sigut realitzar exposicions orals per als escolars més xicotets, en les que han explicat els motius pels quals han de consumir de forma responsable i han donat idees i consells per a aconseguir-ho.

 

«Nosaltres volem que els xiquets reciclen per cuidar el món» Noa, 9 anys

» Volem que vegen la importància de cuidar el medi ambient, i que intenten aplicar els 3R» Paula, 9 anys

Esperem que aquestes accions ajuden als nostres alumnes a comprendre que les persones som responsables directes en el consum dels recursos, i peça fonamental per millorar la situació actual.